Modul H

Six Sigma Black

Six Sigma Black online modul

På modulet lærer du om videregående six sigma, svarende til niveau blach.  

 • Black Belt ansvarsområde
 • Analyse af målesystemet (MSA)
 • Systemiske løsninger – gennemgang
 • Yield
 • CPQ
 • Stikprøveteori
 • Six Sigma forandringsledelse
 • Matrix Plot
 • Design of Experiments (DOE)
 • Design for Six Sigma (DFSS)
 • DMADV
 • Kano modellen
 • Box Whisker
 • Design for X
 • 5 punkter før du vælger projekt
 • Data rens gennemgang