Lean og Six Sigma Certificering

Lean og Six Sigma Online certificering

Platon Academy er online kursus delen af Compass Academy, og akademiets certificeringsprogram er baseret på mange års erfaring med både Lean og Six Sigma. Programmet inkluderer nyeste værktøjer og teknikker indenfor Lean og Six Sigma.

Certificeringsprogram og materiale baseret på ISO 18404 og Toyota Way

Akademiets motto er “Hvis kursisten ikke har lært, så har underviseren ikke undervist”. Med andre ord, det er vores ansvar at du kommer sikkert igennem din certificering, og det ansvar tager vi 100% på os!

Certificeringsprogram er indeholdt i dit kursushonorar. Efter certificering modtager du et Platon certifikat hvorpå der står, hvad du har været igennem. Certifikatet er således din dokumentation for, og kvalitetssikring af dit vidensniveau. Derudover vil certificering være en fordel for dig den dag du søger nye opgaver og har brug for at kunne dokumentere din viden indenfor Lean og Six Sigma. Akademiet oplever i stigende grad kursister der har behov for at kunne dokumentere deres kompetencer i form af certificering på deres CV, det er ikke altid nok at man har arbejdet med det. Certificering består af to elementer:

  • Udarbejde Lean Six Sigma projektopgave(r)
  • Gennemføre Multiple Choice læringsquizser(r) indbygget i videoer

Lean Six Sigma projektopgaver

I takt med at du afslutter kursusmodulerne afleverer du nogle små 5 siders projektopgaver. Det er i disse projektopgaver den store refleksion og forankring af den nye viden sker, og vi hører gang på gang, hvor stor værdi projektopgaverne har haft for kursisterne. Du vil modtage grundig vejledning i projektopgavernes form og indhold, ligesom du vil få udleveret eksempler på tidligere kursisters opgaver. Dette gør at du ikke skal spekulere på formen, og opgaverne bliver lette at udarbejde. Alt efter hvad du har mulighed for kan opgaverne tage udgangspunkt i:

  • Compass case materiale, datasæt, øvelser som du modtager under kursus
  • Dine nuværende arbejdsopgaver
  • Dine fremtidige arbejdsopgaver
  • Dine historiske arbejdsopgaver

Der er således ikke krav om at du skal have en ”real life” case idet du kan bruge en case fra undervisningsmaterialet (der er både produktion og/eller service & administration cases), og akademiet vil se efter at du har tillært dig metoder og teknikker, ikke hvor spændende opgaverne er.

Projektopgaverne må maksimalt være på 5 sider plus bilag. Derudover kan du sætte mindre væsentligt indhold om i dine bilag.

Projektopgaverne er ikke svære at få godkendt. Det er din coach’s ansvar at du kommer igennem, og det er en yderst effektiv måde at reflektere over, forankre og kvalitets sikre din nye viden. Tilsvarende kan du bruge projektopgaverne til at skærpe dit CV gennem at vælge case opgaver indenfor områder du gerne vil arbejde med.

Aflevering af Lean Six Sigma projektopgaver

Du kan aflevere dine projektopgaver indtil 2 måneder efter endt kursus. Du har mulighed for at søge dispensation om senere aflevering.

Multiple choice indbygget i videoer

Når du ser videoer stopper videoen med jævne mellemrun, og op popper et multiple choice spørgsmål. Svarer du forkert bliver du sendt tilbage. Svarer du rigtigt kan du fortsætte. På den måde er der indbygget kvalitetssikring af din læring i takt med at du gennemgår materialet. 

Materiale og certificering baseret på ISO 18404 og Toyota Way

Der findes ikke en uafhængig certificering indenfor Lean, og dermed heller ikke indenfor Lean Six Sigma. Derimod findes der en række certificeringer indenfor Six Sigma, og som varierer i form og indhold, og spørgsmålet om hvilken man skal vælge trænger sig hurtigt på. Hvilken er bedst og mest seriøs?

Hos Platon og Compass har vi været meget i tvivl om hvorledes dette bedst håndteres. Hvis vi valgte at ligge os op af ASQ, IASSC eller ISO 18404 ville vores kursister intet lære om helt centrale områder som Lean ledelsessystemet eller Toyota Kata. Dette er efter vores mening netop årsagen til at mange Lean og Six Sigma initiativer fejler. Vi har derfor valgt at basere vores materiale med tilhørende certificeringsprogram ud fra en kombination af ISO 18404 og Toyota Way. Vi har taget det bedste fra de to verdener.

Andre Lean og Six Sigma certificeringer

Du vil efter en grundig gennemført Compass certificering formentlig også kunne bestå en af de mange six sigma certificeringer, herunder ASQ, IACET, CHA Learning, IASSC, iSixSigma, McMaster CCE eller andre certificeringsprogrammer.